زه آب

وبلاگ تخصصی زهکشی

نقش مهندسی ارزش در ارتقاء سطح ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱  

چکیده:
مهندسی ارزش سازوکاری سیستماتیک و مشارکتی برای تحلیل عملکرد سیستم ها، با هدف دستیابی به عملکرد مطلوب با حداقل هزینه در دوره عمر پروژه می باشد . پروژه های آبیاری و زهکشی با هزینه های هنگفت در کشورهای مختلف ساخته شده و یا در حال ساخت می باشد . سرانجام برخی از پروژه ها بطور نسبی یا کامل موفقیت آمیز نبوده و گاهاً نیز ضررهای جبر ان ناپذیر به محیط زیست وارد نموده اند . شاید علت آن پیچیدگی های آبی خاکی و یا سایر پدیده های اقتصادی و اجتماعی باشد که به علت دشواری تحلیل عوامل و یا طولانی شدن زمان مطالعات ، طراحی یا اجرا باعث می گردد که عیوب پوشیده و یا زمان مناسب عیب یابی و یا علاج بخشی از دست رفته باشد . مهندسی ارزش می تواند از شروع مطالعات تا تکمیل فرآیند طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری به عنوان ابزاری کارا در اختیار تصمیم گیرندگان باشد تا به اتکاء به نتایج آن به قسمتی از چالش ها و پیچیدگی های طرح ها فائق آیند . در این مقاله سعی گردیده علاوه بر معرفی مختصر مفاهیم و فرآیند اجرائی مهندسی ارزش ، روش های شناخته شده و متداول ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی به لحاظ متدولوژی و راهکاری را مقایسه و همسوئی آن را با مهندسی ارزش( که هدف اصلی مقاله می باشد ) در بهبود طرح ها و پروژه ها مورد بررس ی قرار داده شود . پروژه های آبیاری و زهکشی که در ایران با این روش تحلیل شده را تشریح و در پایان نتیجه گیری می شود که با اعمال مهندسی ارزش شامل مراحل انتخاب ، بررسی اطلاعات ، هم اندیشی (خلاقیت)، ارزیابی (قضاوت)، بسط و توسعه ، ارائه، اجرا، ممیزی در مقاطع زمانی مناسب که در این مقاله تبیین شده می توان انتظار داشت با صرف حداقل هزینه به اهداف پروژه نائل گردید و از کارآمدی سرمایه گذاری در بخش احداث شبکه های آبیاری و زهکشی که خود چالش اساسی برنامه های توسعه خصوصاً در کشورهای جهان سوم است، اطمینان بیشتر داشت ، و توصیه می گردد زیر ساخت های فرهنگی لازم در معرفی و اشاعه مهندسی ارزش و همچنین بسترهای قانونی در فرآیندهای مشاوره ای و ساختمانی آن فراهم گردد و تصمیم گیرندگان و دست اندرکاران طرح های توسعه آبیاری و زهکشی باور نمایند که با وجود اطمینان از دقت عمل طراحان باز هم پتانسیل صرفه جوئی در هزینه ها وجود دارد . می توان با کاربرد راهکارهای خلاقانه و نوآوری در فرآیند طراحی و ساخت از هزینه های اضافی و تحمیلی صرفه جوئی نمود.

دانلود متن کامل مقاله به صورت PDF (700 KB