نرم افزارهای آبیاری و زهکشی

نرم افزار طراحی و محاسبه سازه های زهکشی

Drainage Calculate     586 Kb

----------------------------------------

دیکشنری تخصصی آبیاری و زهکشی برای بابیلون

Download     156 Kb

----------------------------------------

نرم افزار Drainmod

Download 5 Mb

-----------------------------------------------

نرم افزار Equation Grapher 

Download 1.1 Mb

---------------------------------------- 

/ 0 نظر / 44 بازدید